โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” (community Isolation)และโรงพยาบาลสนามไกรลาสอุทิศ

153

เวลา 13.30 น. 6 ส.ค. 2564  โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายอุดม บุญพันธ์ ประธานกรรมการบริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ได้ส่งมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” (community Isolation)และโรงพยาบาลสนามไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยได้ส่งมอบสิ่งของ จำเป็น อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิในเลือด แอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ (ลิตร) หน้ากากอนามัย Face shield ปรอทวัดไข้ ชุดPPE พัดลม ชุดที่นอน เตียงสนาม ผงซักฟอกและสบู่อาบน้ำ น้ำดื่ม ข้าวสาร และค่าอาหาร ให้แก่ผู้ป่วยที่เดินทางมาพักรักษาตัว และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยในการดำเนินงาน ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอน้ำปาด,นายแพทย์อิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ ผอ.รพ.น้ำปาด ,นายสมัคร สุลา ผอ.สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด ,นายอำนวย สีนาค ผอ.รร.ชุมชนไกรลาสวิทยา ครูและบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด ร่วมในพิธีรับมอบ

หลังจากนั้นมีการส่งมอบต่อ รพ.สนามไกรลาสอุทิศและสถานที่จุกพักคอย LQ ค่ายลูกเสือ สพป.อต.เขต 2 โดยมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ณ รพ.สนามไกรลาสอุทิศ จำนวน 72 ราย และที่ศูนย์ LQ ค่ายลูกเสือ สพป.อต.เขต และLQ โรงแรมกิจสัมฤทธิ์ จำนวน 15 ราย ส่งต่อ รพ.สนามไกรลาสอุทิศจำนวน 10 ราย คงเหลือ 5 ราย และยังมีผู้ป่วยเดินทางกลับมาจากพื้นที่ต่างๆเรื่อย ๆ ทางหน่วยงานกรมการปกครองอำเภอจึงมีการขยายพื้นที่จุดพักคอยผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 1 จุด ที่ตชด. 316 เพิ่มอีกจำนวน 70 เตียง เป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วและดูอาการต่ออีก 7วัน ตามขั้นตอนการรักษาตัวต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.