เทศบาลนครเชียงราย สุดเจ๋ง!! จับมือ กระทรวงพลังงาน เปลี่ยนไฟ แอลอีดี โคมไฟสาธารณะ ทั่วเมืองเชียงราย

23

กระทรวงพลังงาน อนุมัติงบประมาณ 50 ล้านบาท เปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ พร้อมไฟอาคารอเนกประสงค์ชุมชนในเขตเทศบาลนครฯ เป็นหลอด แอลอีดี ทั่วเมืองเชียงราย โดยการประสานงานของบประมาณส่วนกลาง ของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับงบประมาณในการเปลี่ยนทั่วเมืองแบบนี้ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับพี่ น้องชาวนครเชียงราย และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.