เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะ พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

6

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นายวิสูตร บรรเจิดกิจ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะ พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ ๒๓ โดยนายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธี เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.