เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

9

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน แกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน ๗๘ คน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนักเรียนในจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๐ ทุน ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.