นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับโล่เกียรติคุณผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม “กลุ่มข้าราชการดีเด่น”

14

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับโล่เกียรติคุณผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม “กลุ่มข้าราชการดีเด่น” จากนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชมในครั้งนี้ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.