ชาวเชียงรายแห่บูชาเหรียญ อ.เฉลิมชัยแน่น รพ.ทั่วจังหวัดเชียงราย  

27

วันที่ 26 ก.ย.61 หลังจากที่อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก “เจียงฮายเกมส์” เพื่อจำหน่ายหาทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ซึ่ง จ.เชียงราย เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย.61 และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค.62 เนื่องจากการจังหวัดมีงบประมาณในการดำเนินการจำกัด โดยหรียญที่จัดสร้างได้ถูกนำวางจำหน่ายตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้ง 18 อำเภอของ จ.เชียงราย


โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนทั่วไป ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่สนใจอยากได้ พากันไปเข้าแถวจับจองหาซื้อกันตั้งแต่เย็นวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมาโดยบางคนนอนพักค้างแรมเพื่อจองคิวซื้อเนื่องจากมีการจำกัดจำนวนโรงพยาบาลละเพียง 2,000 เหรียญ จำหน่ายเหรียญละ 1,000 บาท ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องเจ้าหน้าที่เพื่อให้บัตรคิวจำนวน 2,000 คน เพื่อไม่ให้เกินจำนวนรวมทั้งมีการให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการเข้ารับซ้ำซ้อนอีกด้วย

 


จนกระทั่งเวลา 08.30 น.วันที่ 26 ก.ย. ซึ่งเป็นเวลากำหนดให้รับซื้อมีผู้คนจำนวนมากที่มีทั้งที่มีบัตรคิวและไม่มีต่างพากันแออัดเข้าไปดูการจำหน่ายเหรียญดดังกล่าว โดยที่โรงพยาบาลเชียงประชานุเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย ซึ่งใช้ลานกีฬา 77 ปีอนุสรณ์เป็นสถานที่จัดจำหน่ายเหรียญพบว่าผู้คนต่างพากันเข้าไปแออัดภายในอาคารเป็นจำนวนมาก จนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำแผงกั้นมาจัดแถวเป็น 3-4 แถว แต่ก็พบว่าผู้คนยังคงแออัดจนเกิดการแซงกันและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดจำหน่ายชั่วคราวไปหลายครั้งเพื่อจัดระเบียบใหม่ ด้านโรงพยาบาลต่างๆ ทั่ว จ.เชียงราย ก็มีผู้คนไปหาซื้ออย่างคับคั่งเช่นกัน


สำหรับเหรียญเจียงฮายเกมส์ดังกล่าวจัดสร้างด้วยโลหะอย่างดี เป็นรูปพระเศียรของพระพุทธเจ้าและลวดลายตามรูปแบบการออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัย ด้านล่างมีอักษรว่า “เจียงฮายเกมส์” ซึ่งเป็นภาษาภาคเหนือหมายถึง “เชียรายเกมส์” โดยอาจารย์เฉลิมชัยได้จัดสร้างเพื่อหางบประมาณให้ได้จำนวน 36 ล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 18 ล้านบาทจะมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ใน จ.เชียงราย จำนวน 18 แห่งๆ ละ 1 ล้านบาท ที่เหลืออีก 18 ล้านบาทจะนำไปสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติดังกล่าวโดยจะจัดจำหน่ายเฉพาะใน จ.เชียงราย ให้คนเชียงรายได้ครอบครอง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.