เทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Zhang Qiwen เลขาธิการโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล

14

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Zhang Qiwen เลขาธิการโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมคณะที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ทางเทศบาลนครเชียงรายมีต่อโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซีมาอย่างยาวนาน และได้เยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.