แม่ทัพภาคที่ 3 นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด พระอารามเก่าแก่เมืองพิษณุโลก และแหล่งท่องเที่ยว กองทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการจิตอาสาพระราชตามแนวพระราชดำริ

63

 

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกให้มีความสวยงามและน่าท่องเที่ยว ด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ ขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างถนน ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปี 2561 รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความตื่นตัว ตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษา รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณวัด พร้อมกันนี้ กองทัพภาคที่ 3 นำรถครัวสนามมาประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพลและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร , บริเวณวัดนางพญา และบริเวณวัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.