ร่วมพิธีเปิด สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดระบบบริการทางการแพทย์

51

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ร่วมพิธีเปิด สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดระบบบริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนและลูกจ้างกำหนดแนวปฏิบัติ และตรวจแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการการดำเนินการให้สถานพยาบาล ดำเนินการจัดหาสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล ภายใต้โครงการประกันสังคม ณ โรงแรมภูฟ้าสารี เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย


 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.