งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

26

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวต้อนรับประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้เทศบาลนครเชียงราย มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีแนวคิดในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ “สืบสานป๋าเวณี ยี่เป็งเจียงฮาย” ท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนา ด้วยโคมไฟล้านนาที่สวยงาม และในค่ำคืนแรกนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงราชรถบุษบก ที่มีความสวยงามด้วยรูปแบบศิลปะล้านนา นอกจากนี้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล ได้เป็นผู้มอบรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ซึ่งประกอบด้วยรางวัลหนูน้อยนพมาศ หมายเลข 12 ด.ญ.สืบสิริขวัญ พรมวงค์. รองอันดับ 1 หมายเลข 8 ด.ญ.จิฎ์ณภัฐร์ อัครวนสกุล. และรองอันดับ 2 หมายเลข 18 ด.ญ.รัชชวรินทร์ วินิจกิจเจริญ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงราย (เชิงสะพานขัวพญามังราย) จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.