ทน.ชร.ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนให้ชาวไทยมาเที่ยวภาคเหนือ

22

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสถานีวิทยุ จส.100 ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนให้ชาวไทยมาเที่ยวภาคเหนือ ในฤดูหนาว ช่วงปลายปี และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย อาทิ งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 ที่มีกำหนดจัดงาน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 28 มกราคม 2562 กิจกรรมเคาท์ดาวน์ 2019 งานประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวของทางเทศบาลนครเชียงราย และการให้บริการนักท่องเที่ยวผ่านศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน และนอกจากนี้จะได้รับสิทธิพิเศษ เพียงนำใบเสร็จที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ยังเปิดตัว แอพพลิเคชั่น “JS100” ที่ให้บริการสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยสามารถดาวน์โหลด application “JS100” ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ณ ร้าน Melt in Your Mouth จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.