สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน เชียงราย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 มอบสิ่งของบำรุงขวัญทหารหาญตามแนวชายแดน..รักษาอธิปไตย..รักษาชาติ

84

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดอำนวยความสะดวกให้กับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) จังหวัดเชียงราย ในการเดินทางไปดำเนินภารกิจการเยี่ยมให้กำลังใจทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย โดยมี คุณเยาวลักษณ์ ศรีสายเชื้อ นายกสมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

โดย คณะสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม, เครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค ให้แก่กำลังพล ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ ฐานปฏิบัติการกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 บ้านสามแยก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จากนั้นคณะสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เดินทางต่อโดยยานพาหนะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดสนับสนุน เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค, เครื่องนุ่งห่ม ,ยารักษาโรค ให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษความมั่นคงตามแนวชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการ ดอยช้างมูบ กองบังคับการ กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ต่อมา คณะสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม, ยารักษาโรค ให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของประเทศ ตามแนวชายแดน เพื่อความมั่นคงและผาสุของชาติและประชาชน พร้อมให้กำลังใจ และปลอบขวัญ บำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ทหารทุกนาย ด้วย ณ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 บ้านเหมืองแดงใต้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขอบคุณภาพจาก เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.