รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

18

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้และผลงานของนักเรียนในปีที่ผ่านมา โดยแสดงในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 8 ฐานเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.