นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเทศบาล 7

12

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเทศบาล 7 การแข่งขันกีฬาภายในมุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี ของนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และที่สำคัญให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สุขภาพกายที่แข็งแรง ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, งานแต่งงาน, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.