เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย )

20

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย ) เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายครบ 757 ปี โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีอันเชิญองค์พญามังรายมหาราช ให้ประชาชนได้สักการะ พร้อมถวายพานพุ่มหรือพานดอกไม้ และห่มผ้าพระสถูปพญามังรายมหาราช เพื่ออุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ณ วัดดอยงำเมือง จ.เชียงราย

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.