ทหาร ร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่ ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ลด ไฟป่า หมอกควันในช่วงฤดูแล้ง

57

เวลา 09.30 น.วันที่ 5 ก.พ.62 ที่ลานเอนกประสงค์ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ทั้งชาวไทยและเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการพัฒนาแนวกันไฟเป็นจำนวน 6 โซนตามแนวชายแดน ไทยเมียนมา การแบ่งมอบโซนรับผิดชอบ ในการทำแนวกันไฟ จำนวน 6 โซน รวมระบะทางทั้งสิ้นจำนวน 16 กิโลเมตร

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากในช่วงาเดือน พฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี เป็นฤดูแล้งประชาชนทั้งสองประเทศ ได้มีการเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร มีการเผาวัสดุ วัชพืช โดยขาดมาตรการการควบคุมไฟ จึงทำให้หลายพื้นที่เกิดวิกฤตไฟป่าและหมอกควัน ประกอบกับสภาพบรรยากาศทั่วไปแห้ง เกิดฝุ่นละลอง ทำให้เกิดปัญหาทั้งด้าน ผลกระทบด้านสุขภาพพลานามัย การดำรงชีวิต และสร้างความเสียหายในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

พล.ต.วิชิต กล่าวว่า การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และสุดท้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และลดอันตรายในการใช้เส้นทางของนักท่องเที่ยว และประชาชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.