ทน.เชียงรายจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

19

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเป็นตามเจตนารมณ์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.