ทน.เชียงราย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

8

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นของเครือข่ายตำบลศูนย์การเรียนรู้กับสถาบันการศึกษา ( ม.พะเยา ) เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้มีการขยายพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุทั้ง 5 โซน ครอบคลุมพื้นที่ 64 ชุมชน โดยบูรณาการ วัด โรงเรียน และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ณ มหาวิทยาลัย วัยที่ สาม นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.