เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  โค้งสุดท้าย

13

 

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  โค้งสุดท้าย (Big Day) ร่วมปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์การเลือกตั้งไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อในหมู่บ้านและชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียง  โดยให้ทุกคนเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการออกมาเลือกตั้งกันให้มากที่สุดในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.