ท่องเที่ยวและกีฬา จัด PR เตือนภัยร้องทุกข์สำหรับนักท่องเที่ยว12จังหวัด

66

วันที่ 6 เม.ย.62 ถนนคนเดินเชียงราย บริเวณลานหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย นำโดยนายเสริฐ ไชยานันตา ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว (ปีที่ 8) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเริ่มต้นกิจกรรม ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ไปเยือนเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมมีการแจกเอกสารเป็นคู่มือที่ประชาสัมพันธ์ด้วยอังกฤษ-ไทย และอังกฤษ-จีน “Do’s s & Don’ts” เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย การให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์กรณีประสบภัยต่างๆ และการให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ข้อมูลด้านการเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีกำหนดจัดกิจกรรมลักษณะนี้ขึ้นจำนวน 12 จังหวัดได้แก่กรุงเทพฯ ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ตรัง ตราด บุรีรัมย์ สงขลา และเชียงรายนอกจากนี้ยังมีการจัดทำเป็นคลิปวิดิโอเป็นรูปแบบ 3 ภาษาเช่นเดียวกัน และเผยแพร่ผ่านจอแสดงภาพต่างๆ ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานยานนานาชาติดอนเมือง ด้วย

 

นายเสริฐ เปิดเผยว่าสำหรับคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว 3 ภาษาดังกล่าวจัดทำขึ้นจำนวน 5,000 เล่ม ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ-ไทย จำนวน 2,500 เล่ม และภาษาอังกฤษ-จีน จำนวน 2,500 เล่ม และหากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน (สุวรรณภูมิ) (66) 21344077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.