คืบหน้าดับไฟป่าดอยจระเข้ 90%แล้ว ร.10 ทรงพระราชทานโรงครัวพระราชทาน

126

หลังจากที่ได้เกิดไฟป่าที่ดอยจระเข้ เมื่อเย็นวันที่ 14 เมย.ที่ผ่านมา สถานการณ์ล่าสุดในวันนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการจิตอาสาภาค 3 และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำลังพลจิตอาสาทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และผู้นำจิตอาสา ได้ร่วมประชุมที่ศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงราย ที่ศาลาลิ่มเจริญ วัดป่าตึง ม.7 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อหารือรับมือสถานการณ์สร้างกลยุทธ์ในการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ดอยจระเข้า อ.แม่จัน เพื่อรายงานสถานการณ์ ตรวจสอบยอดกำลังของหน่วยต่าง ๆ และยุทธวิธีที่จะดับไฟป่าให้ดับสนิท และการลดการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดทั้งสภาพแวดล้อมรอบจุดเกิดไฟป่า

นายประจญ กล่าวว่า การปฏิบัติกาในพื้นที่ดอยจระเข้ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้ประชุมรวบรวมสถานการณ์และประสานบูรณาการดับไฟป่าในพื้นที่ที่มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งเกิดไฟป่าจึงลุกลามด้วยความรุนแรง ทำการดับได้ยากและซับซ้อน ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และอากาศยานเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย ลักษณะของการเกิดไฟป่าในครั้งนี้ ลักษณะเป็นงูไฟที่เลื้อยไปตามเทือกเขา หากดับไม่สนิท ก็อาจติดซ้ำขึ้นมาได้อีก และจะทำให้ยุ่งยากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความซับซ้อนที่ทำให้ลุกลามไปยังพื้นที่ต่อเนื่องได้ด้วย ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นวิกฤติสาธารณะที่ทุกฝ่ายต้องใช้เป็นโอกาสในการสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

“การประชุมในครั้งนี้ จึงตั้งศูนย์อำนวยการร่วมในพื้นที่เกิดภัย ที่วัดป่าตึง หมู่ที่ 7 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน เพื่อใช้ประสานการปฏิบัติและบัญชาการเหตุการณ์ไปจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง และสามารถนำประสบการณ์ไปถอดบทเรียน ให้นำไปสู่การวางแผนรับมือในอนาคต รวมทั้ง ร่วมกันพิจารณาแสวงหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องอาศัยองค์ประกอบจากตัวแปรและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโรงครัวพระราชทาน จาก มทบ.37 มาให้การสนับสนุนด้านเสบียงอาหาร และยังได้มีประชาชนมาร่วมบริจาคน้ำดื่มและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าว

โดยในขณะนี้สามารถควบคุมไฟป่าได้ร้อยละ 90 และอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์ในจุดที่ยังดับไฟไม่ได้ ซึ่งเป็นจุดอับและมีความลาดชันสูงการเข้าถึงของชุดปฏิบัติการเป็นไปด้วยความยากลำบาก รวมทั้งจุดที่ยังดับไฟไม่สนิท ซึ่งมีการใช้อากาศยานทิ้งน้ำดับไฟจาก เฮลิคิมเตอร์ แบบ MI-17 และ ฮท 212 หากสภาพอากาศเปิดและเหมาะสมกับการโปรยน้ำทางอากาศ นอกจากนี้ ยังมีการใช้อากาศยาน ฮ ทส 350 บินตรวจสอบชี้เป้าและบรรทุกน้ำเพื่อโปรยในจุดที่ยังมีการลุกไหม้ของไฟป่าอีกด้วย

หลังจากที่ได้มีการประชุมกันแล้วทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้เพิ่มจุดสำคัญในการจัดทำแนวกันไฟตามพระราชดำริ ที่ ม.7 บ้านตาดทอง ต.ป่าตึง แนวกันไฟที่ ม.12 ต.แม่จัน และแนวกันไฟ ม.5 ต.แม่จัน รวมทั้งแนวกันไฟ ม.11 ต.แม่จัน พร้อมย้ำให้การจัดทำแนวกันไฟในทุกพื้นที่ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการตัดเส้นทางการลุกไหม้ของไฟป่า ซึ่งได้กำชับให้จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการดับไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟในจุดเสี่ยงต่าง ๆ และให้จิตอาสาพระราชทานร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในจุดต่าง ๆ ที่เป็นจุดที่ปลอดภัยและหากจำเป็นต้องใช้กำลังคนจำนวนมากก็จะระดมกำลังจากนอกพื้นที่เข้ามาสับเปลี่ยนสนับสนุนการปฏิบัติการจนกว่าจะสามารถดับไฟได้ทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.