ทน.ชร.ร่วมขริบผมและถวายผ้าไตร บรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 79 รูป

21

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.09 น. วัดพระแก้ว ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงรายจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชน ร่วมขริบผมและถวายผ้าไตร ให้เด็กที่จะเข้าบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 79 รูป เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาส เรียนรู้ และได้ศึกษาพระธรรมวินัย ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้มีพุทธิปัญญา ณ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.