เทศบาลนครเชียงราย ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

36

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เมืองเชียงราย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกคน ในเขตอำเภอเมือง เชียงราย เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการพร้อมทั้งจัดทำบัญชีโครงการ และประสานแผนพัฒนาของเขตพื้นที่ ทั้ง 16 แห่ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.