เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

22

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่น และผู้สูงอายุจิตอาสาดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง และได้รดน้ำขอพรจากตัวแทนผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงการนต์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.