ผู้ว่าฯ เชียงรายระดมทั้ง 18อำเภอ ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่นชื้นในอากาศเพื่อทำฝนเทียม

93

เวลา 16.00 น.วันที่ 2 พ.ค.62 นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกัน ฉีดพ่นละอองน้ำทั่วทั้ง 18 อำเภอ และตามจุดสำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่มวลอากาศ เกิดความชื้นเหนือผิวดิน เพื่อให้มีฝนตกลงมาเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์และสภาพอากาศที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษจากหมอกควันทางอากาศและภัยแล้ง หลังกรมฝนหลวงแจ้งปฏิบัติการบินเข้าโจมตีเมฆ ที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปในวันนี้ด้วย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการ ทุกอำเภอ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันโดยพร้อมกันทั่วทุกอำเภอ ตาม ถนนสายต่าง ๆ ย่านชุมชน และทางหลวงแผ่นดิน รวมทั้งทางหลวงชนบททุกแห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายในเวลา 16.00 น.

เนื่องจากที่จังหวัดเชียงรายได้สิ้นสุดการประกาศใช้มาตรการงดเผาในที่โล่งทุกชนิด เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา และยังคงพบว่า มีการเผาในเขตพื้นที่ป่าสงวน เขตอนุรักษ์ และพื้นเกษตรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฝนที่ตกอย่างไม่ทั่วถึงเป็นเวลานาน ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาหมอกควันมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงรายยังคงมีค่าที่เกินมาตรฐานอยู่ และกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวเชียงรายที่ต้องสูดดมฝุ่นควันเข้าสู่ร่างกาย และเข้าใจในความต้องการเผาเพื่อการเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรในอีกด้านหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดเชียงรายจะมีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของเกษตรกรและต้องไม่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นราบต่อไป นอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจแก่เจ้าที่ที่ยังคงลาดตระเวนเฝ้าดับไฟป่า และแสดงความชื่นชมการในความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกคน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.