ครบรอบสถาปนา 37 ปี รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

29

 

เวลา 09.00 น.วันที่ 17 พ.ค.62 ที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช พล.อ.แป้ง มาลากุล ณ อยุทธยา และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในงานทำบุญคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ครบรอบปีที่ 37 ร่วมด้วย พล.ท.สุภโชค ธวัธพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และอดีตผู้บังบัญชาให้เกียรติ เข้าร่วมในพิธีด้วย

 

โดยโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เดิมมีอัตราการจัดเป็นหมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกเชียงรายจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ2500โดยแปรสภาพจากส่วนประกอบของเสนารักษ์กองร้อยสนับสนุน การช่วยรบกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17มีหน่วยสายแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานคือหมวดเสนารักษ์กองร้อยสนับสนุนการช่วยพบกองพันทหาร ราบที่ 3กรมทหารราบที่ 17เป็นการปฏิบัติงานในรูปเสนารักษ์รวม ซึ่งเป็นการรวมบริการแพทย์ในที่ตั้งปกติตามคำสั่ง ทบ.ที่ 477/2520 และคำสั่งทภ.3ที่310//2521ลง1ตค.2521หมวดพยาบาล จังหวัดทหารบกเชียงรายได้รับการปรับอัตราให้เป็นโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกเชียงราย เมื่อ ต.ค. อฉก. 5730 และได้ดำเนินการขอใช้ชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิยมโดยทั่วไป เมื่อวันที่่ 17 พฤษภาคม 2525 จีงกำหนดวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ที่ตั้งโรงพยาบาล ตั้งอยู่ภายใน ค่ายเม็งรายมหาราช เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

เนื่องจากสภาพอาคารของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชมีขนาดเล็กและเก่าชำรุดทรุดโทรมทั้งอยู่ในบริเวณด้านในของค่ายเม็งรายมหาราช ทำให้ไม่สะดวกในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดังนั้น กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ภาคที่ 3 ร่วมกับทหารบกเชียงรายจึงมีโครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ใกล้แยกบ้านเด่นห้า ตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย มีเนี้อที่ประมาณ 15 ไร่น้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแต่องค์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ในมหามงคลสมัยพระชนมายุครบ 90 พรรษา ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช แล้วเสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม 2534 หน่วยได้ย้ายกำลังพลและ สิ่งอุปกรณ์มาปฏิบัติงานอาคารหลังใหม่เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2535 และได้กระทำพิธีอย่างเป็นทางการเมื่อ 31 กรกฏาคม 2535โดยมีสมเด็จพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานในพิธี และ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 30 ท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชท่านปัจจุบันนี้คือ พ.อ. กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.