พนักงานเทศบาลนครเชียงรายร่วมพัฒนาปรับปรุงตัดแต่งกิ่งไม้และท่าสีถนน

8

3 พ.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงรายร่วมพัฒนาปรับปรุงตัดแต่งกิ่งไม้และท่าสีถนน ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาคัดเลือกโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการ
“1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และ โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความสงบสุขร่มเย็นในพระราชอาณาจักรด้วยความรักความสามัคคีปรองดอง ของชนในชาติ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.