เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

9

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดัปกรณ์ ถือเป็นโอกาสอันสำคัญที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายล

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.