ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาโขนจิ๋วสัญจร

22

วันที่ 7พ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาโขนจิ๋วสัญจรจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้ในเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นสมบัติทางภูมิปัญญาไทย สืบสานและรักษามาตรฐานตามจารีตของการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ โขน ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.