เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งได้มีพิธีส่งมอบงานอธิการบดี โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ที่มีกำหนดครบวาระในตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ให้กับ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ว่าที่รักษาการอธิการบดี โดยรับที่จะสานงานต่างๆ ต่อไป ตลอดจนงานสืบสานตามปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ ‘ปลูกป่า สร้างคน’ โดยพิธีส่งมอบงานอธิการบดีจัดขึ้นในช่วงเช้า ท่ามกลางผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และชุมชน รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องประชุมสมเด็จย่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.