นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

26

วันที่ 25 พ.ค. 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย “กิจกรรมเทศบาลนครเชียงรายใส่ใจผู้สูงอายุ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี พ.ศ.2562” โดย กิจกรรมมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำนวยความสะดวกในการมารับการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการดูแลสุขภาพ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข2 สันหนอง เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.