นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียน

20

วันที่ 18 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนรวมทั้งเป็นการร่วมมือในการดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาของนักเรียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ นักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกันช่วยกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.