นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู

12

วันที่ 22 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อมีความพร้อม ในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และยังต้องให้คำปรึกษากับพ่อแม่ ในการร่วมกันแก้ปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆให้เด็กสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และพัฒนาการที่ดีในการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล2 หนองบัว

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.