ทน.ชร.ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง “วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม”

17

วันที่ 29 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้ นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง “วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม” ที่ศูนย์การท่องเที่ยวเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การเดินวิ่งครั้งนี้ จัดโดย คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย โดยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ,เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายโดยมีนักวิ่งร่วมกิจกรรมกว่า 1,000คน เส้นทาง วิ่ง ระยะทาง 5 กมและ ระยะทาง 12 กม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.