เพิ่มมาตราฐานแหล่งท่องเที่ยว ”คีรีชัย ยามะ”ตามมาตราฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

85

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันให้ข้อมูลในการตรวจการประเมินกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในฐานะผู้ดำเนินการร่วมกับ อพท.

หลังจากที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการส่งเสริมการบริหารการจัดการท่องเที่ยว ป่าดอยสะเก็น หรือ “คีรีชัย ยามะ” ให้เป็นไปตามมาตราฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตราฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจประเมินแล้ว สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และมีมาตราฐานในทุกด้าน ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วไม่ผิดหวังรวมทั้งความปลอดภัย ซึ่งจุดนี้ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกมาก เพราะแหล่งท่องเที่ยวได้มาตราฐาน

ซึ่งการให้ข้อมูล ทั้งมีทั้งข้อมูลในทางวิชาการ จัดที่ห้องประชุม (Downtown) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 จากนั้นได้ลงพื้นที่จริง ชุมชนดอยสะเก็น (คีรีชัย ยามะ) เพื่อตรวจดูสภาพความเป็นจริง ในการเสนอของทางเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.