งดขึ้นคอนโดไม้ไผ่หลัง อบต.ชี้สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต

573

หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมคอนโดไม้ไผ่ หรือ “ตูบผะหญา” ที่แปลว่าเพิงปัญญา ซึ่งมีขนาดความสูง 15 เมตร มี 4 ชั้น ซึ่งสร้างด้วยไมไผ่ทั้งหมด โดยใชก้ารผูกมัด และไม่มีการตอกตะปูหรือใช้เหล็กค้ำยัน โดยมีการจำหน่ายอาหาร กาแฟสด ขนม ของฝาก ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านป่าแฝหมู่ 3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีนายขวัญณรงค์ ขวาเมืองพาน เป็นเจ้าของ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเห็นวิวทิวทัศนดอยนางนอนอย่างสวยงาม และบรรยากาศกลางทุ่งนา

ล่าสุดพบว่าคอนโดไม้ไผ่ดังกล่าวต้องหยุดให้บริการนักท่องเที่ยว แล้วเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โป่งผา ได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายขวัญณรงค์ว่าอาคารดังกล่าวสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจผิดต่อระเบียบหลายข้อทำ โดยหนังสือจาก อบต.โป่งผา ดังกล่าวระบุว่า “คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง” (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคารไม่ได้รับใบอนุญาต) เลขที่ ชร 78403/0734 โดยได้แจ้ง ว่าตามที่ได้ก่อสร้างอาคารไม้ไผ่กว้าง 25 เมตร ยาว 20 เมตรจำนวน 1 หลังตั้งอยู่กลางทุ่งนาของหมู่บ้านป่าแฝ ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเนื่องจากอาคารอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ห้ามไม่ให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยโดยหนังสือลงชื่อ น.ส.สุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต.โป่งผา รักษาราชการแทนปลัด อบต.โป่งผา และปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา ซึ่งได้มอบหมายให้กองช่างไปยื่นหนังสือต่อเจ้าของคอนโดไม้ไผ่ดังกล่าว

โดย ทาง อบต.โป่งผา ได้มีคำเตือนแจ้งในหนังสือมาด้วย มีเนื้อหาว่าผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และผู้ใดได้รับคำสั่งแล้วฝ่าฝืนนอกจากจะต้องระวางโทษดังกล่าวแล้วยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน รวมทั้งถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาหรือการสาธารณสุขหรือเป็นกระกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติสำหรับความผิดนั้นๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายขวัญณรงค์ กล่าวว่าภายหลังจากที่ตนได้รับหนังสือจากทาง อบต.โป่งผา แล้วงดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปบนตูบผะหญา แต่ยังอยู่ด่านล่างซึ่งมีบริการเพิงพักที่เป็นเพิงไม้ไผ่ โดยมีบริการกาแฟ น้ำเงี้ยว น้ำดื่ม ต่างๆ ไว้รอบรับ ส่วนอาคารไม้ไผ่ทรงสูง ได้มีการนำป้ายแจ้งห้ามขึ้นเอาไว้ ส่วนสาเหตุที่มีการก่อสร้างต้องยอมรับว่าคนในระดับชาวบ้านเราไม่อาจจะเข้าไม่ถึงข้อกฎหมายต่างๆ อย่างละเอียดเพราะทางหน่วยงานราชการก็ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้รู้ทั่วถึง

“เดิมตั้งใจาว่าจะทำให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปเปิดตัวอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2562 แต่มีผู้ที่ทราบข่าวต่างเดินทางไปเยือนกันเป็นจำนวนมากจึงต้องให้บริการ สำหรับอาคารไม้ไผ่สูงดังกล่าวตั้งใจว่าจะใช้สำหรับดูทิวทัศน์ที่งดงามโดยจำกัดคนที่จะเข้าไป จึงไม่ใช่คอนโดไม้ไผ่หรือที่พักที่ให้เช่านอนพักอย่างที่บางส่วนเข้าใจกันแต่อย่างใด หลังจากได้รับเรื่องแล้วก็จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการปรับแบบเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย คาดว่าจะทันและสามารถเปิดให้ขึ้นชมได้ในช่วงปลายปีนี้ตามเป้าต่อไปส่วนช่วงนี้ก็ยังสามารถเดินทางไปชมและเที่ยวกันได้ตามปกติ

โดยทาง พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับให้คำแนะนำนายขวัญณรงค์ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว และให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาให้งดขึ้นไปชมวิวที่ตัวอาคารไม้ไผ่ก่อน และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือได้มีการตรวจสอบแล้วเสร็จ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.