CHIANG KHONG ( Pre Marathon ) Run For Friendship 2019 เปิดรับสมัครวันแรกคนสมัครพรึบ

287

วันที่ 19 ก.ค.62 ที่ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว เชียงของ ได้มีการเปิดรับสมัครการแข่งขันวิ่ง CHIANG KHONG ( Pre Marathon ) Run For Friendship 2019 เป็นวันแรก ซึ่งมีนักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศสมัครวิ่งในวันแรกอย่างคับคั่ง ทั้งที่มาสมัครที่จุดรับสมัครและสมัครทางออนไลน์ โดยพบว่ามีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก

โดยการแข่งขันดังกล่าวจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เ วลา 04.00 – 10.00 น. โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระยะคือฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และ ฟันรัน 5 กิโลเมตร

ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจ และให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสุขจากธรรมชาติ ผ่านการวิ่ง นำไปสู้การมีสุขภาพ-ใจที่ดี เชื่อมโยงให้ชุมชนและทุกภาคส่วน ได้มีความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความรัก และความสามัคคี ทำให้อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นที่รู้จัก สร้างความเจริญในด้านต่าง ๆ แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ตามแบบฉบับของการท่องเที่ยววิถีไทย และเป็นการประสานความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะประเทศเพื่อนบ้านระหว่าง ประเทศไทย และสปป.ลาว ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

  1. สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มี พระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ วัดใหม่ศรีร่มเย็ม เป็นที่ปรึกษาในการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งออกแบบเสื้อและเหรียญรางวัล ให้กับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันวิ่งในรายการนี้เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นการวิ่งข้ามแผ่นดิน 2 ประเทศระหว่างไทยและสปป. ลาว นอกจากนี้การจัดงานวิ่งในครั้งนี้เป็นการสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในช่วงต้นปี 2563 ที่จะถึงนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.