#เปิดเวทีเพื่อหาที่สุดของวงดนตรีสตริงคอมโบ

24

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกันคิดในการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และจังหวัดเชียงราย มีสถานที่ในการแสดงตามความฝันของตนเอง เริ่มจากการประกวดวงดนตรีเล็ก ๆ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จนนำมาสู่การเปิดเวทีครั้งใหญ่ เพื่อให้เยาวชนเก่งทุกคน ได้มีพื้นที่ในการแสดงดนตรี ตามใจที่ทุกคนรัก

จึงได้จัด”โครงการ Chiangrai School Band Music Challenge 2 “ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 โดยเปิดรับสมัคร ทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562 และ จะใช้สถานที่ในการแข่งขัน คือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน “Downtown”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.