โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่11 จ.ร้อยเอ็ด

11

 

วันที่ 9 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายณรงค์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานการประชุมการเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ซึ่งในที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมรายการเข้าร่วมการแข่งขันของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเดินทาง ที่พัก การดูแลความปลอดภัย การจัดนิทรรศการเทศบาลนครเชียงรายและการแสดงรับธงเพื่อเทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพในระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ในปี 2563

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.