เทศบาลนครเชียงรายล้างท่อระบายน้ำตลาดสดเทศบาล1ขยะอื้อปิดทางน้ำ

23

วันที่ 26 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภคทำการดูด ลอกท่อระบายน้ำในตลาดสดเทศบาล 1 พบมีเศษขยะ ขวดพลาสติก จำนวนมาก อุดทางระบายน้ำระบายน้ำทิ้ง ส่งกลิ่นเหม็น

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย ช่วยกันดูแลเพื่อให้เป็นตลาดน่าซื้อ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.