“โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ”

43

วันที่ 28 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน “โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อดำเนินการปรับปรุง ดูแล รักษา สวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ณ บริเวณสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.