ทน.ชร.จัดเสวนา เชียงรายที่เห็นและเชียงรายที่ควรจะเป็น

11

3 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมนางนัยนา อินทจักร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครเชียงรายและนางสาวรัชกาล ดาวทอง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “เชียงรายที่เห็นและเชียงรายที่ควรจะเป็น” ซึ่งจัดโดย อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ดำเนินการเสวนาโดย อ.นคร พงษ์น้อย ผู้ร่วมเสวนาศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยะ หมอกควันการปลูกป่า ความสะอาดของเมือง ณ ไร่แม่หลวงอ.เมือง เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.