เทศบาลนครเชียงรายรับมอบโล่เกียรติคุณ ”มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 “

39

7 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับมอบโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับภาค “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น” โดยทางเทศบาลนครเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพจัดระดับ 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ในพิธีเปิด มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ณโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.