ร่วมน้อมกราบถวายความอาลัยพระธรรมราชานุวัตร และร่วมสวดถวาย (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6)

15

วันอังคาร ที่ 13 ส.ค. 62 เวลา 19.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมน้อมกราบถวายความอาลัย และ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มุนิกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.