ต้อนรับคณะจากจากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ Hankook Life Science Institute ประเทศเกาหลีใต้

22

27 สิงหาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะ Dr.chung, ku min & HLSI Staff จากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ Hankook Life Science Institute ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.