วันนี้วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน

15

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายมอบหมายให้นางสาวสิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องใน”โครงการธรรมะรับอรุณ ปี 2562” ซึ่งโครงการนี้เป็นการเชิญชวนคณะครู และนักเรียนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ตรงกับวันพระตลอดช่วงการเข้าพรรษา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ฝั่ง ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงเวลา 7.30 น.- 8.30 น.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.