“เทศบาลนครเชียงรายคว้า 3 รางวัลรวด”

7

17 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับรางวัลจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน”โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่นปีการศึกษา 2561

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.