งานประเพณีปอยหลวง ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 5

32

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 5 “งานประเพณีปอยหลวง ” ซึ่งมีการแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงรายรุ่นที่ 5 จำนวน 533 คน ใน 8 หลักสูตรรายวิชา ได้แก่ 1. เทคโนโลยีและการสื่อสาร 2. ศาสนา 3.ศิลปวัฒนธรรม 4. สุขภาพ 5. การท่องเที่ยว 6.สิ่งแวดล้อม 7. สังคมและความสุข 8. เศรษฐกิจ พร้อมทั้งชมการแสดงผลงานและการแสดงของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.