วันขงจื่อโลกครั้งที่ 6

25

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “วันขงจื่อโลก “ ครั้งที่ 6 โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จาก 20 โรงเรียน นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกรายการทั้งหมด 100 กว่าคน ดังนี้

การแข่งขันวาดภาพพู่กันจีน

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายเมธาสิทธิ์ ทองดี ชั้นม.5.4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายสาโรจน์ แซ่เห้อ ชั้น ม.4.4

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิงธิชาดา อักคะฮาด ชั้น ม.1.4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นายไพบูลย์ จะตี ชั้น ม.6.1

รางวัลชมเชย เด็กหญิง รัชนี ชาญณรงค์ ชั้น ม.3.1

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.