เทศบาลนครเชียงรายเข้าพบผู้อำนวยการส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

48

วันที่ 4 ต.ค.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนางอัมพร จันทนะเปลิน รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เข้าพบผอ.ทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อำนวยการส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.